Λαυρεωτική Φωνή
Δημοτικά Συμβούλια
Top
Image Alt

Λαυρεωτική Φωνή

  /  ΑΠΟΨΕΙΣ   /  Τα SOS του Κτηματολογίου και τι να προσέξουμε!
Κτηματολόγιο

Τα SOS του Κτηματολογίου και τι να προσέξουμε!

Γράφει η Ιωάννα Ν. Κουλουβράκη, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία»

Το κτηματολόγιο είναι η συστηματική καταγραφή όλων των πληροφοριών που αφορούν την ακίνητη περιουσία μας και έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς γίνεται πλέον οριστική κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών με την εγγύηση του δημοσίου. Ωστόσο, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του Κτηματολογίου ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσέξει ορισμένα θέματα προκειμένου να μην εξελιχθούν σε μεγάλο «αγκάθι» για την ιδιοκτησία του και ειδικότερα:

Αρχικές δηλώσεις ιδιοκτησίας

Αυτή την περίοδο «τρέχει» η υποβολή δηλώσεων για εκατομμύρια ιδιοκτησίες σε όλη την επικράτεια, και κυρίως στην επαρχία, οπότε τώρα είναι ο καιρός να δηλωθεί το εξοχικό ή το σπίτι στο χωριό. Η δήλωση γίνεται στο κατά τόπον Γραφείο Κτηματογράφησης, στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης που λειτουργεί στο Γαλάτσι ή και ηλεκτρονικά, και ο ιδιοκτήτης θα προσκομίσει μια σειρά δικαιολογητικών. Μπορεί να δηλωθεί και δικαίωμα από χρησικτησία, αν αποδεικνύεται από τα κατάλληλα έγγραφα. Ιδιαίτερη προσοχή στο να τηρηθούν οι προθεσμίες που έχουν δοθεί, διότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση, ενώ πιθανολογούνται και πρόστιμα, καθώς και στην σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της δήλωσης, για να αποφευχθούν προβλήματα στο μέλλον.

Προανάρτηση

Η Προανάρτηση πραγματοποιείται πριν την Ανάρτηση, με στόχο να ενημερώσει τους δικαιούχους για τα στοιχεία που προέκυψαν από την συλλογή των δηλώσεων και να επιβεβαιωθεί η ορθότητά τους. Μόλις ανακοινωθεί η έναρξη της Προανάρτησης, οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία 2 μηνών να ελέγξουν τα στοιχεία των δικαιωμάτων και την γεωγραφική απεικόνιση των ακινήτων τους. Εφόσον δεν συμφωνούν με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, μέσα στην ίδια προθεσμία έχουν το δικαίωμα υποβολής Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων, διαδικασία που είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Ενστάσεις

Εάν διαφωνούμε με κάποιο στοιχείο της ανάρτησης, διότι δεν μας αποδόθηκε σωστά γεωγραφικά η ιδιοκτησία μας ή εμφανίζεται άλλος δικαιούχος, πρέπει να καταθέσουμε ένσταση. Στη συνέχεια θα λάβουμε έναν φάκελο από το κτηματολόγιο με την ένστασή μας και έναν πίνακα προσώπων, των οποίων τα δικαιώματα/ ακίνητα επηρεάζονται.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να κοινοποιηθεί άμεσα φωτοαντίγραφο της ένστασης σε όλα αυτά τα πρόσωπα. Επίσης, επειδή ο ενιστάμενος δεν ενημερώνεται από κάπου για το πότε θα εκδικαστεί η ένστασή του, θέλει πολύ προσοχή και να το παρακολουθεί καθημερινά. Στην εκδίκαση της ένστασης από την επιτροπή ενστάσεων, μπορείτε να παρασταθείτε αυτοπροσώπως, είτε μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου, κάτι εξασφαλίζει την κατά το καλύτερο δυνατό υποστήριξη των δικαιωμάτων σας.

Η Επιτροπή Ενστάσεων θα έχει μια εισήγηση για την εκάστοτε ένσταση, η οποία είναι είτε θετική, είτε αρνητική, αναφέροντας και τους σχετικούς λόγους. Αν η εισήγηση είναι αρνητική, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτής και προθεσμία έως δύο εβδομάδες, ώστε να υποβάλλετε υπόμνημα με συμπληρωματικά έγγραφα προς τεκμηρίωση του αιτήματός σας και υποστήριξη της ιδιοκτησίας σας.

Διαδιακσία διόρθωσης – Προσφυγή στα διαστήρια

Η διαδικασία της διόρθωσης που προβλέπεται στον νόμο, εξαρτάται από το είδος του σφάλματος στην Αρχική εγγραφή. Ειδικότερα, ο νόμος διακρίνει τις περιπτώσεις που απαιτούν αμετάκλητη δικαστική απόφαση από εκείνες που οφείλονται σε πρόδηλο σφάλμα και μπορούν να διορθωθούν διοικητικά, χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.

Εάν πρόκειται για ζήτημα ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, δηλαδή το ακίνητο έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο στο όνομα τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για να διορθωθεί αυτό απαιτείται η άσκηση αγωγής (αναγνωριστικής ή διεκδικητικής) ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπο Δικαστηρίου.

Ειδικά για τα «Αγνώστου Ιδιοκτήτη»

Εάν πρόκειται για ακίνητο με ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη», δηλαδή για ακίνητο που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκε στη διάρκεια της κτηματογράφησης, στην περίπτωση αυτή πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική διαδικασία της υποβολής αίτησης ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, όπου το Δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία. Αφού ο ιδιοκτήτης εντοπίσει σωστά το ακίνητό του και προσκομίσει τα θεμελιωτικά για το δικαίωμά του έγγραφα, θα μπορέσει να διορθώσει την αρχική εγγραφή μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στην τήρηση των προθεσμιών: Η προθεσμία για την διόρθωση είναι 8 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην οικεία κτηματογραφημένη περιοχή. Για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης (περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006), καθιερώνεται ενιαία, καθολική καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης η 31.12.2020.

Ωστόσο συμπληρωματικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για ακανθώδη νομικά θέματα που χρήζουν βελτίωσης και κάποιες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ θα μπορούσαν να είναι οι εξής: i. Επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας, καθώς και του προβλήματος των χορτολιβαδικών εκτάσεων και των πρόσφατα δασωθέντων αγρών, ii. Ενιαία παράταση όλων των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων σε όλα τα γραφεία κτηματογράφησης μέχρι την 31.12.2019, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν σαφώς τη λήξη τους και iii.Παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας τουλάχιστον από την έναρξη της κτηματογράφησης, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Α.Κ. που προβλέπει απώλεια κυριότητας λόγω 20ετούς «έκτακτης χρησικτησίας».

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο jkoulouvraki.blogspot.com

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο