Λαυρεωτική Φωνή
Δημοτικά Συμβούλια
Top
Image Alt

Λαυρεωτική Φωνή

  /  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   /  Πρόσκληση στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόσκληση στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ» στην πόλη του Λαυρίου, την 20η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης για: α) Καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2020, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 2020 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Λαυρεωτικής έτους 2020 και τρόπου καταβολής αυτών.
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020.
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020.
 6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020.
 7. Λήψη απόφασης για μεταβολή Σχολικής Μονάδας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Δήμου Λαυρεωτικής.
 8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή αίτησης αναίρεσης εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ.3595/2019 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (3ο τμήμα).
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή αναίρεσης εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ.4014/2019 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (3ο τμήμα).
 10. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 78 Ν. 4555/2018).
 11. Λήψη απόφασης για τη Συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στην έκθεση «Έλληνες Παραγωγοί και Χειροτέχνες».

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο