Λαυρεωτική Φωνή
Δημοτικά Συμβούλια
Top
Image Alt

Λαυρεωτική Φωνή

  /  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   /  Πρόσκληση στην 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόσκληση στην 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στην 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2019, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 6. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.»
 7. Ορισμός Αντιπροσώπου του Δήμου Λαυρεωτικής στη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής με τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν.4528/2018.
 8. Εκλογή δύο αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Λαυρεωτικής για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής (άρθρο 246 Ν. 3463/2006 και ΥΠ.ΕΣ. Απ. & Ηλ. Δ. αρ. εγκ. 51/Οικ.74513/28-12-2010).
 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Τα Μεταλλεία του Λαυρίου».
 10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού εξόδων παράστασης που θα λαμβάνουν μηνιαίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ».
 11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού εξόδων παράστασης που θα λαμβάνουν μηνιαίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ».
 12. Λήψη απόφασης περί καθορισμού εξόδων παράστασης που θα λαμβάνουν μηνιαίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού εξόδων παράστασης που θα λαμβάνουν μηνιαίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 14. Λήψη απόφασης περί καθορισμού εξόδων παράστασης που θα λαμβάνουν μηνιαίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.».
 15. Λήψη απόφασης όσον αφορά στην αίτηση των Ε. Κ. Πρίφτη και Μ.Π. Αντωνίου και στον εξώδικο συμβιβασμό τους με τον Δήμο Λαυρεωτικής.
 16. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία(Σύμφωνο των Δημάρχων) για το Κλίμα και την Ενέργεια.
 17. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρων του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο